2011 Copyright Jan Truijen
Ontwerp Saskia Truijen
 
Op 25 juni 2011 is verschenen de "Genealogie Truijen, Truijens en Troeijen 1450-2010".
Na vele jaren van onderzoek is eindelijk het boek klaar waarin de families Truijen, Truyen, Truijens en Troeijen uitvoerig worden beschreven.


In alle mogelijke archieven is gezocht naar relevante en interessante informatie over de nakomelingen van onze stamvader Jan Truijden die omstreeks 1450 in het Limburgse Weert is geboren. Een gigantisch en uiterst tijd- en geldrovend karwei! Onze zoektocht heeft ons over de hele wereld gevoerd: Nederland, BelgiŽ, Duitsland, Noorwegen, Ierland, Canada, de VS, AustraliŽ en Nieuw Zeeland. De laatste jaren van het onderzoek richtten zich vooral op het in kaart brengen van de huidige generaties waardoor de meest recente gegevens zijn opgenomen. Zonder hen zou het boek niet compleet zijn.

De zoektocht

Een genealogisch onderzoek begint meestal in het heden en eindigt in het verleden. Eerst in rechte lijn en daarna de zijtakken. De zoektocht in de 19e eeuw leverde geen grote problemen op. Ik had een schema van mijn oom Mies die al een eerste aanzet had gemaakt. De periode vůůr 1800 was minder gemakkelijk. Omstreeks 1750 woonden in Weert diverse families met de naam Truijen en hun onderlinge relaties waren niet direct duidelijk. De doop-, trouw- en begraafboeken van Weert boden geen uitkomst en onderzoek in de archieven van o.a. de gerechten, schepen- en schatboeken in Weert was nodig. Een geluk was dat onze voorouders vrij honkvast waren en daardoor kon hun spoor door het verleden worden gevolgd.

De zoektocht eindigde in 1476 omdat de gemeentearchieven van Weert niet verder terug gaan in de tijd. In de boeken kwam ik tot mijn oudst bekende voorvader, n.l. Jan Truijden, die in het gehucht Leuken te Weert woonde. Een tak van de familie bleef eeuwenlang op zijn boerderij wonen en in de omgeving ligt nu de huidige Truyenhoekweg. Enkele kinderen van Jan Truijden en verdere afstammelingen verhuisden naar de gehuchten Laar, Hushoven, Moesel en de stad Weert. Ze waren in hoofdzaak landbouwers. Enkelen brachten het tot burgemeester van de buitenie of van de stad Weert en werden vooraanstaande families. Ze kwamen echter ook in aanraking met het gerecht want we waren niet allemaal even braaf.

In de 2e helft van de 18e eeuw trok een aantal familieleden weg uit Weert om hun toekomst elders te zoeken of omdat ze naar de woonplaats van hun echtgenote verhuisden. Zij vestigden zich o.a. in Someren, Deurne, Horst, Venray, Venlo, Asten, Boxtel en Antwerpen. In deze plaatsen werden de archieven ook bezocht en volgde onderzoek in o.a. bevolkingsregisters, kadaster, militieregisters, notariŽle akten en memories van successie. Hierdoor kwamen een groot aantal gegevens over hun leven, bezittingen en beroepen boven water. Gegevens genoeg voor een dik familieboek.

Home