2011 Copyright Jan Truijen
Ontwerp Saskia Truijen
 
De hoofdstukken 1 t/m 4 zijn van algemene aard en gaan over onze naam, de plaats Weert, het leven vroeger en een leeswijzer. Uitgebreid wordt ingegaan op de varianten en de verspreiding van onze naam. Daarna de plaats Weert waar onze voorouders woonden en de bestuursfuncties die ze in het gemeentebestuur hadden. In hoofdstuk 3 wordt o.a. een toelichting gegeven op de beroepen molenaar, bierbrouwer, kuiper en boer. Beroepen die generatieslang in onze familie voorkwamen.
Vervolgens de familiehoofdstukken met daarin de persoonsgegevens en biografieën. De hoofdstukken 5 t/m 10 gaan globaal over de periode 1450 tot circa 1650, de hoofdstukken 11 t/m 14 over de periode 1650 tot 1800 en de hoofdstukken 15 t/m 21 over de periode 1800 t/m 2010. In hoofdstuk 22 zijn stamreeksen opgenomen van niet-verwante families Truijen en Truijens met een korte toelichting. Het geheel wordt gecompleteerd met een index op achternaam en plaatsnaam.

De familiehoofdstukken

Aan de hand van de gevonden en verkregen levensdata is van iedere Truijen, Truijens of Troeijen een korte of lange - afhankelijk van de verzamelde informatie - biografie geschreven. Indien beschikbaar is van de betreffende persoon een foto en/of een gezinsfoto opgenomen. Voor wat betreft de huidige generaties is dat voor 97 % gelukt. Het boekwerk is rijkelijk voorzien van illustraties: kopieën van akten, bidprentjes, notariële akten, kadastrale gegevens, maar vooral foto’s en nog eens foto’s. Het was de moeite waard om te wachten op de laatste foto’s. En om bij het lezen de verwantschappen niet kwijt te raken is in ieder hoofdstuk een schema in hoofdlijnen opgenomen. Al lezend komt u er achter hoe iedereen het vergaan is, wat men heeft meegemaakt en u komt zeker personen tegen die u uit het oog heeft verloren.
Het meest bekende familielid was ongetwijfeld de “boerenkoning” Jan Truijen (1838-1919). Hij was o.a. mede-oprichter van de Zuid-Nederlandse Zuivelbond, de Limburgse Landbouwbond, de Boerenleenbank en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De meeste familieleden zijn echter niet zo bekend en daarom is dit boek meer “een geschiedenis van de gewone man”. Toch hebben we een groot aantal kleurrijke figuren in de familie. Bv. Jo Truijen uit Horst die naast bondscoach Kees Rijvers op de bank zat in de Kuip bij een voetbalinterland. Jacob Truijen die met een mes werd doodgestoken na een avondje stappen in Weert. De ongehuwde moeder Maria Truijen uit Someren die tijdens de bevalling de naam van de vader opbiechtte. Antonie Troeijen uit Helvoirt die een dissel zou hebben gestolen, een straf kreeg van drie maanden eenzame opsluiting maar naar Antwerpen vluchtte. Sjraar Truijens uit Venlo die een dagboek bijhield over het laatste oorlogsjaar. En niet te vergeten Frans Truijen waarover de pastoors in het Weerterland schande spraken omdat in zijn zwemaccommodatie gemengd zwemmen was toegestaan. Kleurrijke maar gewone mensen. Dit boek geeft ook hun verhaal.

Oók de vrouwelijke familieleden

Het unieke van dit boek is dat ook de gezinnen van de vrouwelijke familieleden met hun persoonsgegevens zijn opgenomen. Dus met partners, kinderen en indien bekend zijn ook de namen van de kleinkinderen vermeld. Vanzelfsprekend is van de dames en hun partner ook een levensverhaal opgenomen. In veel genealogieën komen alleen de mannelijke familieleden aan bod.

Welke families?

Een groot gedeelte van de familie bleef in Weert wonen en woont daar nog steeds. Een aantal familieleden vestigde zich midden en eind 18e eeuw in Noord-Brabant en het noorden van Limburg en zorgden daar voor nageslacht. Het boek is zodanig ingedeeld dat deze takken in aparte hoofdstukken worden behandeld. Deze takken zijn:
de tak Truijen Weert-Moesel;
de tak Truijen Deurne/Horst;
de tak Truijen Someren;
de tak Truijens Venlo;
de tak Truijens Weert;
de tak Troeijen Boxtel;
de tak Truijen Weert-Dijkerstraat.

Inhoud